Tip en venPrint DA EN
 

Vi søger udadvendte, ansvarsbevidste og dynamiske unge ungdomsassistenter (voluntører) ved Den Danske Kirke i Sydney, Australien, til et afvekslende år med både mange arbejdsopgaver, men også en masse gode oplevelser

Vi tilbyder:

- Flybillet retur til Sydney

- Sygesikring for opholdet

- En bolig stillet til rådighed i nærheden af kirken, ca. 40 min. fra centrum

- Månedskort til fri transport med tog, bus og færge i Sydney

- Telefon og abonnement

- Diæter på 5.600DKK pr. måned

- Du får tilbudt en flybillet som tilskud til eventuel ferie i Brisbane og i Melbourne (et besøg hos menighederne dér vil i så fald forventes).

- Du har fri deltagelse i alle kirkens arrangementer.

- Vi hjælper dig til visum

 

Der foreligger en arbejdsbeskrivelse for begge stillinger med særskilte såvel som fælles ansvarsområder. Angiv i din ansøgning hvilken stilling, du søger.

 

Stilling 1, tiltrædelse d. 15. juni 2018: Fokus er bosiddende børn og ældre, unge rejsende og daglige kontorrutiner: Sidstnævnte er blandt andet telefonpasning og mails, medlemsregistrering, assistere med Newsletter, opdatering af hjemmeside, postforsendelse, generel kommunikation, koordinering af frivillige. Dertil har du hovedansvar for legegruppen, au-pairs og unge-netværk for rejsende samt for forberedelsen af en række af kirkens kulturelle og sociale events. Vi forestiller os, du er 21 år eller måske lidt ældre.

 

Stilling 2, tiltrædelse d. 1. juli 2018: Fokus er at konsolidere og udbygge et nyetableret netværk for fast bosiddende, yngre danskere og dansksindede i Sydney, herunder at samle og skabe en bæredygtig relation mellem de yngre generationer og Frederikskirken. Du vil også have ansvar for en del administrative opgaver, f.eks. lettere fundraising opgaver, opsætning af Newsletter og kontakt med annoncører, ansvar for webshop og varelager, ansvar for strategi på de sociale medier. Dertil skal du dække ind og assistere din kollega med forskellige opgaver. Vi forestiller os, du er midt i 20´erne og du har f.eks. færdiggjort din bachelor.

 

Fælles for begge stillinger er, at:

Du som ungdomsassistent indgår aktivt i de mangfoldige opgaver omkring kirken i samarbejde med præst og menighedsråd. Begge assistenter skal i fællesskab engagere sig i kirkens dagligdag samt i julemarkedet og det skandinaviske marked, juleaften, Mortens Aften og andre kulturelle/sociale arrangementer.

Assistenterne forventes i øvrigt løbende at støtte hinanden i dagligdagens rutiner og at dække ind for hinanden ved fri og fravær.

 

Begge assistenter vil dertil i forskellig grad møde opgaver i forbindelse med:

- Kontorarbejdet, som fylder rigtigt meget i hverdagen!

Udover det allerede nævnte er der f.eks. varesalg, lettere regnskabsføring (Xero) og registrering i Capsule CRM, opdatering af sociale medier (FB og Instagram)

 

Når præsten er bortrejst har ungdomsassistenterne ansvaret for kontoret.

 

- Dertil er der også:

- Kirkeligt arbejde: Medvirken under gudstjenester og konfirmandlejr samt ved sociale arrangementer. Ungdomsassistenterne har ansvar for søndagsskole og legestue for børn samt kontakten til de kreative bazar-damer.

- Praktisk arbejde: Løbende rengøring, oprydning, organisering af kirkekaffe/frokoster, opfyldning af butik m.v.

 

For at komme i betragtning, forventer vi du kan svare ”ja” til alt det nedenstående: Du....

- Har sans for administration, god ordenssans og kan arbejde struktureret.

- Du er moden og kan arbejde selvstændigt og tage eget ansvar.

- Har gode engelsk- og danskkundskaber: Både mundtligt og skriftligt.

- DSUK er en organisation, der arbejder på Folkekirkeligt grundlag – du skal fungere som kirkens repræsentant! Vi forventer derfor, at du har aktiv og aktuel erfaring med det kirkelige liv i Den Danske Folkekirke eller i til Folkekirken tilknyttede organisationer.

- Du er udadvendt og god til at skabe kontakt til både unge og ældre.

- Du har godt kendskab til- eller har mod på at give dig i kast med nye IT opgaver (sociale medier, Excel, Publisher, Outlook, Typo3 Webpage, Capsule CRM system, Xero regnskabssystem)

- Er ikke bange for at tage fat på også de praktiske opgaver.

- Har godt humør

Der ud over vil det være en fordel hvis du ...

- er musikalsk / kan spille et instrument eller synge

- har undervisningserfaring

 

Vi tilbyder derudover også: Et godt arbejdsfællesskab med mulighed for at afprøve sig selv i nye omgivelser med meget varierede opgaver. Ikke to dage er ens. Man skal påregne en gennemsnitlig 37-timers arbejdsuge inklusive kontorpasning mange ugedage i den faste åbningstid kl. 9-16. I øvrigt følges “kirkens arbejdsrytme”, dvs. der er mange ”uregelmæssige” dage.

 

Det årlige julemarked i november, hvor der kommer op mod 2000 besøgende samt det Skandinaviske Marked i maj i samarbejde med de andre nordiske kirker er store, tidskrævende opgaver. Op til og omkring disse events og i visse andre perioder skal man påregne en del overarbejde, som senere afspadseres.

 

Du har minimum 5 ugers fri og afspadsering, hvor der er lejlighed til at udforske Australien og landets mange tilbud og muligheder. Tidspunkter for hvornår du holder fri, aftales med præst og menighedsråd.

 

Ansøgningsfrist er: Tirsdag d. 16. april 2018.

Ansøgning (husk at angive hvilken stilling du søger) inkl. CV og evt. referencer sendes via mail til Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk

 

Nærmere oplysninger hos præst, Bente Holdgaard, på mail: minister@danishchurch.org.au, tel. 0061 2 99808223 eller 0061 421 063 773

 

En eventuel samtale vil foregå som en skypesamtale onsdag d. 9. maj eller onsdag d. 16. maj fra DSUK´s kontor i København, hvor også DSUK´s HR-medarbejder, Margareta Bærentzen, deltager på stedet sammen med dig.

 

FAKTA: Der menes at være ca. 15.000 dansk fødte med deres familier i Australien deraf knapt halvdelen i Sydneyområdet. Desuden er der mange danskere på rejse og midlertidigt ophold. Vi betragter dem alle som en del af vores menighed, men en del af dem bidrager også financielt via et medlemskab og donationer, idet Den Danske Kirke i Australien ikke får tilskud fra danske eller australske offentlige middler. Sydney har ca. 160 medlemsfamilier. Melbourne har ca. 70 medlemsfamilier (integreret i den svenske/skandinaviske sømandskirke) Brisbane har ca. 40 medlemsfamilier Dertil er der besøgsmenigheder i Perth, Adelaide og Canberra. Rigtigt mange benytter også kirkens tilbud uden at være faste, betalende medlemmer. Menigheden består af danske emigranter, udstationerede unge familier, mange med børn, samt unge som er på studie, au-pair ophold og lign. Yderligere oplysninger kan indhentes på vores hjemmeside. www.danishchurch.org.au samt på DSUK´s hjemmeside: www.dsuk.dk