Tip en venPrint DA EN
 

Har du lyst til at blive ungdomsassistent ved Den Danske Kirke i Sydney, Australien? Fra i år ansætter vi for første gang to assistenter:

Vi søger to udadvendte, ansvarsbevidste og dynamiske unge ungdomsassistenter ved Den Danske Kirke i Sydney, Australien, fra omkring d. 1. juli 2017 til et afvekslende år med både mange arbejdsopgaver, men også en masse gode oplevelser.

 

Vi tilbyder:

- Flybillet retur til Sydney

- Sygesikring under opholdet

- En bolig i nærheden af kirken

- Månedskort til fri transport med tog, bus og færge i Sydney

- Telefon og abonnement $1000 i lommepenge pr. måned

- Du vil blive inviteret til at besøge Brisbane, Melbourne og Canberra

- Du har gratis deltagelse i alle kirkens arrangementer

- Derudover vil menigheden tilbyde private udflugter i og omkring Sydney

- Vi hjælper dig til visum og en bankkonto

 

Der foreligger en arbejdsbeskrivelse for begge stillinger med særskilte såvel som fælles ansvarsområder. Angiv i din ansøgning hvilken stilling, du søger. 

 

Stilling 1: Fokus er bosiddende børn og ældre, unge rejsende og daglige kontorrutiner: Sidstnævnte er blandt andet telefonpasning og mails, medlemsregistrering, assistere med nyhedsbrev, opdatering af hjemmeside, postforsendelse, generel kommunikation, koordinering af frivillige.

 

Dertil har du hovedansvar for legegruppen, au-pairs og unge-netværk for rejsende samt for forberedelsen af en række af kirkens kulturelle og sociale events.

 

Vi forestiller os, du er 21 år eller måske lidt ældre.

 

Stilling 2: Fokus er et nyoprettet projekt: At oprette et netværk for fast bosiddende, yngre danskere og dansksindede i Sydney og at samle og skabe en bæredygtig relation mellem de yngre generationer og Frederikskirken.

 

Du vil også få nogle administrative opgaver, f.eks. lettere fundraising opgaver, opsætning af nyhedsbrev og kontakt med annoncører, opdatering af webshop, ansvar for strategi på de sociale medier.

 

Dertil skal du efter behov assistere din kollega med forskellige opgaver.

 

Vi forestiller os, du er midt i 20´erne, og du har f.eks. færdiggjort din bachelor.

 

Fælles for begge stillinger er, at: Du som ungdomsassistent indgår aktivt i de mangfoldige opgaver omkring kirken i samarbejde med præst og menighedsråd. Begge assistenter skal i fællesskab engagere sig i kirkens dagligdag samt i julemarkedet og det skandinaviske marked, juleaften, Mortens Aften og andre kulturelle/sociale arrangementer.

 

Assistenterne forventes i øvrigt løbende at støtte hinanden i dagligdagens rutiner og at dække ind for hinanden ved fri og fravær.

 

Begge assistenter vil dertil i forskellig grad møde opgaver i forbindelse med: - Kontorarbejdet, som fylder rigtigt meget i hverdagen:

 

Udover det allerede nævnte er der f.eks. varesalg, lettere regnskabsføring (Xero) og registrering i Capsule CRM, opdatering af sociale medier (FB og Instagram). Når præsten er bortrejst har ungdomsassistenterne ansvaret for kontoret.

 

- Kirkeligt arbejde: Medvirken ved gudstjenester og konfirmandlejr samt ved sociale arrangementer. Ungdomsassistenterne har ansvar for søndagsskole og legestue for børn samt kontakten til de kreative bazar-damer.

 

- Praktisk arbejde: Løbende rengøring, oprydning, organisering af kirkekaffe/frokoster, opfyldning af butik m.v.

 

For at komme i betragtning, forventer vi, at du kan svare ”ja” til alt nedenstående:

 

Du....

- Har sans for administration, god ordenssans og kan arbejde struktureret

- Du er moden og kan arbejde selvstændigt og tage eget ansvar

- Har gode engelsk- og danskkundskaber, både mundtligt og skriftligt

- DSUK er en organisation, der arbejder på Folkekirkeligt grundlag og du skal fungere som kirkens repræsentant! Vi forventer derfor, at du har et aktivt og aktuelt kendskab til det kirkelige liv i Den danske Folkekirke

-Du er udadvendt og god til at skabe kontakt til både unge og ældre

- Du har godt kendskab til - eller mod på at give dig i kast med nye IT opgaver (socialemedier, Excel, Publisher, Outlook, Typo3 Webpage, Capsule CRM system, Xero regnskabssystem)

- Er ikke bange for at tage fat på også de praktiske opgaver

- Har et godt humør

 

Derudover vil det være en fordel hvis du ... er musikalsk / kan spille et instrument eller synge har undervisningserfaring

 

Vi tilbyder også: Et godt arbejdsfællesskab med mulighed for at afprøve sig selv i nye omgivelser med meget varierede opgaver. Ikke to dage er ens.

Det årlige julemarked i november, hvor der kommer op mod 2.000 besøgende, er en stor og tidskrævende opgave. Op til og omkring denne dag, arbejder vi alle meget koncentreret omkring planlægning, opsætning osv. I den tid vil der være en del overarbejde som senere afspadseres.

I maj holder vi et Skandinavisk Marked i samarbejde med de andre Skandinaviske kirker. Også her vil assistenterne have en vigtig rolle.

 

I øvrigt: følger vi “kirkens arbejdsrytme”, dvs. der er mange ”uregelmæssige dage”. Men en typisk arbejdsuge vil være på ca. 35 timer inklusive kontorpasning, mange ugedage i den faste åbningstid kl. 9-16.

 

Du har minimum 5 ugers fri og afspadsering, hvor der er lejlighed til at udforske Australien og landets mange tilbud og muligheder. Tidspunkter for hvornår du holder fri, aftales med præst og menighedsråd.

 

Ansøgningsfrist er: tirsdag d. 18. april 2017 kl. 12.00. Ansøgningen og C.V. samt evt. referencer sendes via mail til Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk. Husk at angive om du søger stilling 1 eller 2.

 

Nærmere oplysninger hos præst, Bente Holdgaard, på mail: minister@danishchurch.org.au, tlf. 0061 2 99808223 eller 0061 421 063 773. HUSK TIDSFORSKEL, SYDNEY ER 8 TIMER FORAN DANSK TID

 

En eventuel samtale vil foregå via Skype enten torsdag d. 4. maj eller tirsdag d. 9. maj fra DSUK´s kontor i København, hvor også udlandsprovst, Pia Sundbøll og HR-sekretær Margareta Bærentzen deltager.

 

Fakta: Der menes at være ca. 15.000 danskfødte med deres familier i Australien, heraf knap halvdelen i Sydneyområdet. Desuden er der mange danskere på rejse og midlertidigt ophold. Vi betragter dem alle som en del af vores menighed, men en del af dem bidrager også finansielt via medlemskab og donationer, idet Den Danske Kirke i Australien ikke får tilskud fra danske eller australske offentlige midler. Sydney har ca. 150 medlemsfamilier.Melbourne har ca. 70 medlemsfamilier (integreret i den svenske/skandinaviske sømandskirke) Brisbane har ca. 40 medlemsfamilier Dertil er der besøgsmenigheder i Perth, Adelaide og Canberra. Mange benytter også kirkens tilbud uden at være betalende medlemmer. Menigheden består af danske emigranter, udstationerede unge familier, mange med børn, samt unge som er på studie, au-pair ophold og lign. Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside.www.danishchurch.org.au og på DSUK´s hjemmeside: www.dsuk.dk