Tip en venPrint DA EN
 

De støtter osDe støtter os

Danish Church in Australia får ikke økonomiske midler fra Danmark, men vi skal ved fundraising, sponsorer og donationer selv skabe vores økonomiske fundament.

Derfor er vi dybt afhængige af sponsorater og bidrag fra firmaer såvel som private.

Til gengæld prøver vi at gøre vores bidragsydere og sponsorerer så tydelige som muligt blandt danskere og i det australske samfund - blandt andet i Newsletter og på hjemmesiden.

 

Der er flere måder at støtte på: Man kan blandt andet annoncere i Newsletter eller man kan støtte vores julemarked med gaver eller frivilligt arbejde.

Fra juli 2013 er der også mulighed for købe en helt ny version af vores sponsorpakker, som findes i tre niveauer – bronze, sølv og guld:

I hver sponsorpakke ligger forskellige platforme for at nå ud til danskere og dansksindede i Australien, f.eks. via Newsletter, vores hjemmeside og Facebookside, i de månedlige nyhedsmail og meget andet.

Derudover kan man også støtte konkrete projekter og aktiviteter, for eksempel: Legegrupper, Julemarked, Juleaften, Skt. Hans fest, renovering af bygninger og meget mere.

 

Ring til kirkekontoret og hør nærmere om, hvordan du kan støtte og hvordan du kan få et tilbud, der passer lige til dine behov.

Dannebrogsfonden, Melbourne

Frøkjær-Jensens Fonden 

Et stort tak til alle private, som giver bidrag, såvel ugentligt som månedligt og årligt.

Vi er taknemmelige for jeres støtte.

Blond Catering

Phone (02) 955 00 662

Et varmt tak til alle frivillige, som giver timer og arbejdskraft ved store og små arrangementer.

Vi kunne ikke gøre det uden jer!